Βόρεια 2020

Ορισμός του έργου: Οργανωτική καινοτομία, μάρκετινγκ και διεθνοποίηση
Κώδικας έργου: Βόρειο-02-0853-FEDER-034436
Κύριος στόχος: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων εταιρειών
Περιοχή παρέμβασης: Βόρειος
Οντότητα δικαιούχου: Bright5, Unipessoal LDA
Ημερομηνία έγκρισης: 20-09-2018
Ημερομηνία έναρξης: 28-08-2018
Ημερομηνία του συμπεράσματος: 26-08-2020
Συνολικό ελεγμένο κόστος: 90.125,00€
Οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Feder: 40.556.25 €

Φύλλο έργου

 

Ορισμός του έργου: Διεθνοποίηση, μάρκετινγκ και οργανωτική καινοτομία
Κώδικας έργου: Βόρειο-02-0752-FEDER-034434
Κύριος στόχος: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων εταιρειών
Περιοχή παρέμβασης: Βόρειος
Οντότητα δικαιούχου: Bright5, Unipessoal LDA
Ημερομηνία έγκρισης: 16-04-2018
Ημερομηνία έναρξης: 07-09-2017
Ημερομηνία του συμπεράσματος: 06-03-2020
Συνολικό ελεγμένο κόστος: 174.962,50€
Οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Feder: 78.733.13 €

Φύλλο έργου